Crematie

Direct na de crematieplechtigheid in een van de aula’s wordt de kist naar de crematieruimte gebracht. Voordat de kist vervolgens in de oven wordt geplaatst, worden nog enkele praktische zaken uitgevoerd, zoals het op de kist plaatsen van een vuurvast steentje ter identificatie.

Tijdens de crematie, die ongeveer vijf kwartier duurt, bereikt de oven een temperatuur van circa negenhonderd graden Celsius. Als het crematieproces is voltooid, wordt de as uit de oven gehaald. In een aantal gevallen blijft edelmetaal achter. Dit wordt verzameld en de opbrengst daarvan is bestemd voor een goed doel. Dit wordt landelijk gecoördineerd door het Dr. C.J. Vaillantfonds.

De wet bepaalt dat de as van een overledene nog een maand in het crematorium bewaard moet blijven. Pas daarna mag de as worden vrijgegeven. In die maand ontvangen familie of nabestaanden een formulier waarop zij kunnen aangeven wat er met de as moet gebeuren: de asbestemming. Wat er allemaal mogelijk is met de as, leest u hier