Graven

Westerveld biedt in het prachtige gedenkpark verschillende soorten graven. Bijzonder en uniek is dat het gedenkpark de mogelijkheid biedt om een grafruimte te kopen voor onbepaalde tijd, maar ook huurgraven en algemene graven zijn beschikbaar.

Algemeen graf
In een algemeen graf worden drie overledenen zonder familieband begraven. Bij een algemeen graf is het niet mogelijk zelf een plek te kiezen. Het graf kan voor tien jaar worden gehuurd en kan niet worden verlengd. Op het graf kan een kleine naamtegel geplaatst worden.

Particulier huur- of koopgraf
Voor een particulier graf mag u zelf een plek in het uitgestrekte gedenkpark uitzoeken. Er is zoveel diversiteit dat er altijd wel een plekje is dat aanspreekt. En u mag een grafmonument plaatsen waarbij uw wensen het uitgangspunt zijn.

Westerveld biedt de mogelijkheid een particulier graf te huren. In een huurgraf kunnen later nog twee overledenen worden bijgezet. En de afgesproken periode –vanaf twintig jaar – kan altijd verlengd worden.

Op Westerveld is het – in tegenstelling tot de meeste ander begraafplaatsen – ook mogelijk een particulier graf te kopen voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend).

Mausolea
Westerveld biedt door zijn natuurlijke heuvelachtigheid de zeldzame mogelijkheid een mausoleum te (laten) bouwen. Een mausoleum is een bovengrondse grafkelder, soms half ingebouwd in een duin. Westerveld telt circa veertig mausolea, monumentale maar ook modern vormgegeven. In een mausoleum kunnen zowel kisten als asbussen geplaatst worden. Maak voor meer informatie een afspraak. Wij leiden u graag rond en vertellen u meer over de mogelijkheden.