Verstrooien

Verstrooien kan op verschillende manieren. Hoe en waar de verstrooiing ook plaatsvindt, op Westerveld kan altijd een naamplaatje bevestigd worden op gedenkplaatsen. Nabestaanden hebben dan in ieder geval een plekje om naar terug te keren. Alle as kan worden verstrooid of een gedeelte, dat kan worden bewaard in een sierurn voor thuis of in een gedenksieraad. Over andere mogelijkheden informeren wij u graag.

Verstrooiing in het gedenkpark
Op Westerveld zijn drie prachtige strooivelden. Nabestaanden kunnen bij de verstrooiing aanwezig zijn. Medewerkers van Westerveld kunnen de as verstrooien, maar u mag het ook zelf doen.

Verstrooiing op zee per schip
Een verstrooiing op zee kan door een medewerker van Westerveld worden uitgevoerd. Voor of tijdens de verstrooiing kan een groet, een in memoriam, een gebed of een religieuze tekst worden uitgesproken. Ook een 'vaarwel-boeket' is mogelijk. Als nabestaanden bij de verstrooiing aanwezig willen zijn, dan wordt apart een schip gehuurd.

Verstrooiing op zee per vliegtuig
Verstrooiing van de as boven zee vanuit een vliegtuig is ook mogelijk. Bij deze verstrooiing kunnen maximaal twee nabestaanden aanwezig zijn. In dat geval wordt een privé-vlucht uitgevoerd met een hiervoor apart gehuurd vliegtuig.

Algemeen
Wanneer nabestaanden nog geen keuze hebben gemaakt over de asbestemming, of er nog geen beslissing genomen kan worden, dan bewaren wij de as voor maximaal zes maanden. Het betreffende columbarium, dat uiteraard bezocht kan worden, zal in dat geval door ons worden bepaald.

Westerveld heeft een brochure over asbestemming gemaakt.